A beszéd kialakulása és fejlődése gyerekkorban

A beszéd kialakulása és fejlődése gyerekkorban

 

 

Amikor megszületik a gyerek, a sírás az egyetlen eszköz, amivel ki tudja fejezni érzéseit, kívánságait, kommunikálni tud a környezetével. Az életkori sajátosságoknak a beszéd kialakulásában vagy a beszédhibák megjelenésében is jelentős szerepe van. A beszéd és a hang teljesítményét sok tényező befolyásolhatja, a hallott hangból például már tudunk következtetni arra, hogy kisfiú vagy kislány beszél. Tudvalevő, hogy a lányok beszédfejlődése gyorsabb, hamarabb és többet beszélnek, és ezt később sem hagyják abba….

A beszédhibák is a fiúknál jelennek meg nagyobb arányban, erre leginkább a második életévben derül fény. Ez a kor jelentős a beszédfejlődés szempontjából, az agyi érés ekkor felgyorsul. Ilyenkor már el kell sajátítani az első 50 szót, majd 3 éves korig kialakul a mondatszintű beszéd is. Fel kell figyelni arra, ha ebben az időszakban a gyerek aktív szókincse nem fejlődik elég gyorsan, ha a nyelv fejlődése nem megfelelő ütemű. A későbbiekben, iskoláskorban ez lehet az oka az alulteljesítésnek, a rossz tanulmányi eredménynek.

A beszéd fejlődése szorosan összefügg az észlelés, emlékezet, figyelem és gondolkodás kialakulásával. Ha a gyerekek sok mesét, mondókát, verset hallanak, az óvodáskorban, 3-7 éves kor között a szó és mondatalkotás gyors fejlődésnek indul. Az óvodában évenként, majd az iskolakezdés előtt a gyerekeket logopédus és gyógypedagógus vizsgálja meg, hogy alkalmas-e az iskolai feladatok megoldására, képes-e tartósan figyelni, koncentráltan megoldani a feladatokat.

 

Ebben az időszakban kell felfigyelni a hangképzési, artikulációs zavarokra, ezek kezelését is javasolt az iskola megkezdése előtt megkezdeni, illetve korrigálni. Sokféle pszichológiai és pedagógiai teszt létezik, amely megállapíthatja, hogy a gyerek “csak” beszédhibás, vagy az intelligenciával, a mentális érettséggel van probléma. A fejlesztő terápiák segítségével – ha a diagnózis időben kiderül – a problémás gyerek is elérheti a többiek színvonalát beszédben és értelmi funkcióban is.

 

Jó egészséget kíván:
Dr. Kótai Zsuzsanna
A Hangdoktor

Comments

comments